Zo is het derde leerjaar!

Welkom in het derde leerjaar!  Graag licht ik hier alvast een tipje van de sluier op hoe het er in de klas aan toe gaat!

Samen leren en ontdekken, dat is waar het hier om draait!  Zo hebben we dagelijks een kring zoals de praatronde, de actuaronde of de klassenraad waarin we aandacht besteden voor wat er rondom ons gebeurt, maar ook voor onze eigen belevenissen en gevoelens.

Tijdens de rekenlessen onderzoeken we de getallen tot 1000 en maken we kennis met het cijferen.  Dit allemaal via de methode van Kompas

Voor Nederlands hebben we kleine spreektaken ter voorbereiding van de boekbesprekingen in de hogere jaren, leren we goede vragen stellen en verdiepen we ons in verschillende soorten teksten.. Bij spelling (Methode Tijd voor Taal) leren we spelenderwijs de spellingregels met de verschillende woordpakketten en hun handige onthoudtrucjes!

Onze mascotte Cloclo, helpt ons bij onze eerste stappen in de Franse taal. Hier ligt de nadruk op het durven spreken, luisteren en het speelse aspect.  Zo organiseren we bijvoorbeeld een hoedenmodeshow, verzinnen we zelf een toneel met de aangeleerde woordenschat of helpen we Cloclo bij een van zijn wilde avonturen.

Wat WO betreft, hebben we projecten per thema. Daar is het de bedoeling om zoveel mogelijk te doen en te ervaren, zowel in groep als alleen. We trekken er tijdens deze lessen ook graag op uit.  In de schoolomgeving, in het bos, maar ook tijdens allerlei verschillende andere schooluitstappen.

Tijdens al deze vakken wordt zoveel mogelijk gedifferentieerd. Dit wil zeggen dat er onder andere extra hulp geboden kan worden bij moeilijkheden met bepaalde leerstofonderdelen of dat er uitbreidingsopdrachten voorzien worden. Hiervoor kan ook samengewerkt worden met de zorgleerkrachten.

En dan heb je nog de vakken turnen en godsdienst/zedenleer, die door de vakleerkracht gegeven worden.

Wat ik zeker ook belangrijk vind in onze klas zijn het takenbord, de klassikale weekplanning en de boekentassenplanner.  Deze  zorgen ervoor dat de kinderen actief deelnemen aan het klasgebeuren en hun eerste stappen zetten naar het zelfstandig leren organiseren.  Het leren plannen , inschatten, uitvoeren en bijsturen geeft zelf  een mooi overzicht op je werk en over wat al goed loopt!

 Dit zijn een aantal praktische zaken, maar ik vind het vooral erg belangrijk dat ieder kind zich goed voelt in de klas en de kans krijgt om de eigen talenten verder te ontwikkelen!  Want uiteindelijk begint alles daarmee!

Ben je ondertussen nieuwsgierig geworden naar meer? Kom dan zeker eens een kijkje nemen!

Juf Sophie