Levensbeschouwelijke vakken

Twee lestijden per week krijgen de kinderen les van een bijzondere leermeester of juf in godsdienst of zedenleer.

Bij de inschrijving maken de ouders hun keuze tussen één van de officieel erkende godsdiensten (katholieke, protestantse, anglicaanse, Israëlitische en islamitische godsdienst) of niet-confessionele zedenleer. 

De ouders kunnen tot uiterlijk 30 juni van elk schooljaar de keuze wijzigen. Alleen de betrokken personen die van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken moeten schriftelijk het keuzeformulier aanvragen.