Lichamelijke opvoeding

Welkom in de turnles! Niet enkel het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden is van belang op onze basisschool. Ook de lichamelijke ontwikkeling van onze leerlingen krijgt de nodige aandacht.

De leerlingen van de lagere school krijgen 2 uur per week lichamelijke opvoeding van meester Greg. Hij zorgt voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten waardoor leerlingen deze twee lestijden actief sportieve vaardigheden ontwikkelen.

Deze lessen lichamelijke opvoeding vragen een aangepaste outfit. Een korte broek, een zwart T-shirt, liefst met logo van de school en behoorlijke sportschoenen zijn noodzakelijk.

Om de twee weken gaan de leerlingen zwemmen in het zwembad van Tervuren. In het eerste leerjaar en voor sommige leerlingen ook nog in het tweede leerjaar leren de leerlingen zwemmen. Vanaf het derde leerjaar gaat het over de verfijning van zwemtechniek, aanleren van nieuwe zwemslagen en in het 5e en 6e leerjaar komt hier ook reddend zwemmen bij.

De leerlingen kunnen enkel van de zwem- of turnlessen ontslagen worden op medisch voorschrift van een geneesheer of na goedkeuring van de leraar lichamelijke opvoeding of de directeur.

Ook buiten deze lestijden worden leerlingen gemotiveerd om actief aan sport te doen. Tijdens de speeltijden is er de mogelijkheid om te voetballen, basketballen, … De school neemt bovendien deel aan de jaarlijkse scholenveldloop en stratenloop van de gemeente Tervuren. Tijdens de reguliere lessen werken de leerkrachten dagelijks met bewegingstussendoortjes. De concentratiespanne van jonge kinderen is vaak nog erg beperkt. Daarom zullen momenten die hoge concentratie vragen van de leerlingen afgesloten worden met een bewegingsmoment waardoor leerlingen de kans krijgen hun energie om te zetten in actie.

Op woensdagnamiddagen nemen we geregeld deel aan SVS-sportactiviteiten (Stichting Vlaamse schoolsport): voetbal-, hockey- en andere sportwedstrijden. Bovendien staat er jaarlijks ook een sportdag voor de leerlingen op het programma. Hier kunnen leerlingen in een gevarieerd programma nieuwe sporten leren kennen in de hoop dat ze de smaak te pakken krijgen en zich willen aansluiten bij een sportclub. Basisschool de KATtensprong neemt de gezondheid van haar leerlingen ernstig! Lichamelijke opvoeding is hierin erg belangrijk!