Zo is het vierde leerjaar!

Zo is het vierde leerjaar!

In het vierde leerjaar draait alles om zich goed voelen op school. Als een kind zich niet goed in zijn vel voelt, zal het ook minder goed ontwikkelen. Om dit te bereiken maak ik, meester Rudi, gebruik van verschillende didactische principes.

Differentiatie
Iedere leerling is verschillend en daarom kan het voorkomen dat sommige leerlingen meer of minder hulp en tijd nodig hebben om een leerstofonderdeel te verwerken. Daarom werk ik nauw samen met de GOK-leerkracht en zorgcoördinator van onze school. Ook externe hulpverleners zoals logopedisten en GON-leerkrachten zijn steeds welkom. Hiermee probeer ik te voorkomen dat leerlingen opgeven, omdat er te veel van hen verwacht wordt of omdat ze zich vervelen op school. In het vierde leerjaar werken we regelmatig in niveaugroepjes. Dit wil zeggen dat leerlingen samenwerken aan aangepaste leerstof. Op het moment dat zwakkere leerlingen herhalingsoefeningen maken, krijgen sterkere leerlingen uitbreidingsoefeningen. Dit heeft voordelen zowel voor zwakkere als voor sterkere leerlingen.

Ervaringsgericht werken
Ik probeer met de leerlingen van het vierde leerjaar zoveel mogelijk nieuwe dingen te ontdekken op een aangename manier. Van kommagetallen en breuken bij wiskunde tot onderwerp en de rest van de zin bij Nederlands. Maar ook het rijke historische en groene karakter van Tervuren worden niet uit het oog verloren. Tijdens de gewone lessen probeer ik zoveel mogelijk gebruik te maken van didactisch materiaal wat tot doel heeft de leerlingen te laten zien en voelen waarover ze leren. Maar wanneer de kans zich voordoet verlaten we ons klaslokaal om hetgeen we geleerd hebben in de echte wereld te bezoeken en te ontdekken.

Inspraak
Omdat mensen samen meer weten dan ieder van ons afzonderlijk, probeer ik zoveel mogelijk rekening te houden met de meningen van de leerlingen. Daarom organiseer ik meerdere kringgesprekken per week. Ouders met een ideetje voor op school zijn ook meer dan welkom. Wil u graag nog iets meer weten over het vierde leerjaar. Spring dan gerust eens binnen.

Meester Rudi