Zo is het vijfde leerjaar!

Ik, juf Sybille, streef naar een zo goed mogelijk contact met de leerlingen en natuurlijk ook met de ouders. Daarom staat mijn deur altijd open en ben ik steeds bereikbaar voor een gesprek of voor een woordje uitleg. Een hulpmiddel hierbij is natuurlijk de agenda van de leerlingen. In de klas staan, naast kennen en kunnen, het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen centraal. Er zal dan ook vaak in groep gewerkt worden, op eigen niveau en volledig aangepast aan de leerlingen. Indien mogelijk trekken we erop uit. Er zijn ook tal van groepsopdrachten. Ook werken we voor sommige projecten klas overschrijdend (griezeldag, paaszoektocht, … )

Klasorganisatie :

Meestal begint onze dag met wiskunde, behalve op maandagmorgen. Om de 2 weken maken we even tijd voor een kringgesprek. Hier worden eventuele problemen uitgepraat, wordt er verteld wat er zoal gebeurd is en wordt er verteld wat er op het programma staat voor de week die volgt. We doen dit met de klaspop, Schanul.

De leerstof wiskunde in het vijfde is een voortzetting van de leerstof van het vierde. Een heel deel is herhaling en/of uitbreiding. Op het einde van het jaar rekenen we tot 10 000 000.

Daarna volgen de lessen Nederlands. Net zoals de voorgaande jaren wordt er aandacht besteed aan de verschillende aspecten van taal. Verder blijven dictee en begrijpend lezen ook belangrijk. Er staan ook spreekbeurten en twee boekbesprekingen op het programma.

Ook Frans staat op het programma. Ik vestig vooral de aandacht op het spreken en de woordenschat. Ik probeer ervoor te zorgen dat de kinderen durven spreken en zich goed voelen in de Franse les. Zelf zal ik de opdrachten altijd in het Frans zeggen en dan pas eventueel vertalen. Er wordt ook vaak toneel gespeeld in de les.

Verder hebben we nog wereldoriëntatie. Deze lessen zijn gebundeld in thema’s. In elk thema komen de verschillende aspecten aan bod : mens en maatschappij, wetenschap en techniek. We werken ook rond actualiteit. We bespreken het nieuws en discussiëren over de onderwerpen. We zullen ook heel wat projecten samen uitwerken met de leerlingen van het zesde.

Dan hebben we nog muzische vorming, waarbij we werken aan beeld, muziek, drama en beweging.

Verdeeld over de week hebben we nog 2 uur godsdienst of zedenleer en 2 uur sport, waarin we om de 4 weken gaan zwemmen.

Sociale vaardigheden:

We houden regelmatig een kringgesprek en hebben ook een klassenraad waarin we het reilen en zeilen van de klasgroep bespreken.

In de klas staat een brievenbus, het luisterhuisje, waarin altijd, anoniem en niet, briefjes mogen gestoken worden. Dit kan gaan probleempjes, tot vragen, tot gewoon leuke briefjes, ... De kinderen mogen schrijven naar anderen of naar mij.

Plannen:

We hebben bijna dagelijks huiswerk, maar dit wordt al op voorhand meegedeeld. We proberen op deze manier te plannen. In de klas hangt er ook een overzicht van de week ( weekplanning ). Zo weten de leerlingen welke vakken ze hebben en wanneer er iets speciaal te doen is. We hebben ook een boekentassenplanner, dat is een leerling die klassikaal de boekentas aan bord maakt.

Toetsen:

Er wordt regelmatig getoetst, dit vooral met het oog op het leerlingvolgsysteem. Aan de hand van de toetsen kan bepaald worden hoever de leerlingen staan.De grote toetsen worden steeds vermeld in de agenda. Meestal volgen er toetsen na elk thema, dit voor alle vakken. Ook worden er een aantal toetsen afgenomen en dit enkel om het niveau van de leerlingen te bepalen. Er zijn geen eindtoetsen meer, wij kiezen voor permanente evaluatie.

GWP:

Om het jaar gaan we een weekje op GWP. We gaan dan op rivierklassen. Het jaar dat we niet gaan, doen we een project rond de ruimte dat over 3 weken loopt.

Contractwerk:

In het vijfde doen we regelmatig aan contractwerk. De leerlingen plannen dan zelf wat ze wanneer doen en op welke dag. Zij werken volledig op hun tempo. Deze vorm van werken stelt mij in staat hen van nabij te volgen en te ondersteunen. Tijdens contractwerk is er ook veel ruimte voor individuele begeleiding.

Leesproject in de derde kleuterklas en samen met het tweede leerjaar:

Om de 2 weken gaan enkele leerlingen voorlezen in het derde kleuterklasje. Dit is zeker geen verplichting.

Wekelijks plannen we een uurtje tutorlezen met de leerlingen van het tweede leerjaar om zo het leesniveau op te krikken.

Weetjes:

  • Persoonlijk besteed ik veel aandacht aan orde. Concreet betekent dit dat de banken en de boekentassen regelmatig geordend worden.
  • Ik vraag ook aan de leerlingen om stipt te zijn en dit op alle gebied. ( op tijd op school, in orde met mededelingen, huiswerk , …)
  • In de school werken wij ook aan het milieu. We recycleren dan ook nog steeds lege batterijen en inktcartridges. Ook vragen we om ’s middags een brooddoos mee te nemen in plaats van aluminiumfolie.
  • Als er getrakteerd wordt voor een verjaardag, zien we liever geen snoep. We verkiezen een gezonde snack, een cake, …
  • Geregeld nemen we ook, even de tijd om eens lekker gek te doen. Dan zetten we muziek op en gaan even compleet uit de bol.

Zo dit is in een notendopje wat informatie over de klas en zijn werking. Nog dit, ik ben altijd bereikbaar in geval van problemen, vragen of suggesties. Aarzel vooral niet om te komen of iets te laten weten.

Groetjes
juf Sybille