In alle rust wennen...

joachim-dewilde-202 jaar en 6 maanden

 Eindelijk is het zover…  je kleine spruit mag voor het eerst naar school!

 Al een hele tijd keken jullie er naar uit… maar nu het zover is, voelt het toch wel een beetje raar.  Ken je het gevoel?

Ja, die kleine, schattige baby is nu een flinke peuter geworden en is klaar om op ontdekking te gaan.

 

Welkom in de instapklas van juf Nathalie.

 Hier kunnen de peuters actief leren door te spelen en te ontmoeten. 

Want peuters zijn echte onderzoekers, ontwikkelaars die de wereld vooral al spelend ontdekken. 

Ze komen er ook in contact met andere leeftijdsgenootjes en andere volwassenen.

Er heerst een uitnodigend en veilig klasklimaat waardoor de peuter zich meteen op z’n gemak voelt.  En peuters die zich veilig voelen en spelen, zetten daardoor belangrijke stappen in hun ontwikkeling.

Uiteraard is een goede wenperiode dan ook zeer belangrijk!

Het kind krijgt de tijd om geleidelijk aan en op zijn/haar eigen tempo te wennen aan het naar school gaan.

Ook de fysieke zorg die de peuters krijgen bepaald mee hoe ze zich op school voelen.  De kinderverzorgster zet zich dan ook optimaal in, als ondersteuning voor deze zorgtaken.

Er wordt doorheen het jaar gewerkt met wisselende thema’s waarbinnen de peuters spelen, werken en leren.  De aandacht voor taal is hierbij constant aanwezig.

 

Hoe tracht ik het actief leren te stimuleren?

1.     Door sociale ondersteuning te bieden.

 Als juf vind ik het belangrijk dat ik mijn peuters goed aanvoel. 

Ik tracht hen geborgenheid te bieden, moedig hen aan, toon respect voor hun interesses en ideeën, bied hen structuur, orde en houvast.

 

2.     Door een prettige en uitnodigende sfeer te creëren.

 De klas is verdeeld in speelhoeken waarin de peuters een bepaald soort spel kunnen spelen.

Deze speelhoeken spelen in op de verschillende ontwikkelingsgebieden van de peuters, en dit voor elke peuter op zijn/haar eigen niveau.

Het materiaal in de hoeken wordt ook regelmatig aangevuld en gewisseld.

Doordat het materiaal overzichtelijk in de speelhoeken staat, kunnen de peuters het gemakkelijk vinden en terug opbergen.

 

3.     Door te werken met een vaste dagindeling.

 Een vaste volgorde van dagelijkse gebeurtenissen op school en in de klas is belangrijk voor alle peuters.

Deze voorspelbaarheid biedt peuters een veilige basis om eigen initiatieven te nemen.

Het geeft de kleinsten die nog moeten wennen of peuters die een 2de taal moeten leren, duidelijkheid.  Zo weten ze snel wat er van hen verwacht wordt.

De tijd wordt zodanig ingedeeld dat er verschillende activiteiten aan bod kunnen komen.  Dit kunnen klassikale activiteiten zijn zoals bijvoorbeeld: in de kring luisteren naar een verhaal, samen een liedje zingen, een groepsspelletje spelen, enz… 

Maar er wordt ook in kleine groepjes gewerkt, bijvoorbeeld tijdens een knutselactiviteit.

Natuurlijk is er ook tijd voor vrij spel, waarbij de peuters zelf kunnen kiezen waar en waarmee ze willen spelen.

 

4.     Door te observeren.

 Als juf is het belangrijk om regelmatig te kijken naar het spel van de peuters.

Door te kijken naar wat peuters bezig houdt, wat en hoe ze spelen en iets maken, leer je de peuters beter kennen. Ze tonen je als het ware hun interesses en hun ontwikkeling.  Als juf is het belangrijk om hierop te reageren met activiteiten, spelmateriaal en communicatie dat hen een uitdaging biedt.  Dit leidt dan tot het screenen van welbevinden, betrokkenheid en ontwikkeling.

 

Blijkt uit observatie dat er aanleiding is tot zorg, dan volgt soms het inschakelen van een externe deskundige.  Dit kan de zorgcoördinator, iemand van het CLB, …zijn.

Dit gebeurt uiteraard altijd in nauw overleg en met instemming van de ouders.

 

Al deze observaties worden opgenomen in het kindvolgsysteem, dat met het kind elk jaar doorschuift naar de volgende leerkracht.  Zo geef de juf haar kennis van de ontwikkeling van het kind door.

 

Bij dit alles streef ik naar een goede relatie en samenwerking met de ouders.

Want ook ouders moeten zich welkom en goed voelen op onze school.

 

Kom gerust de sfeer eens opsnuiven!  Wedden dat je niet meer weg wil!

 

Groetjes van Juf Nathalie

De instapklas

Zo is...

K0

K1

K2

K3