Zo is de derde kleuterklas!

Motivatie en feedback
“Mooi zo, dat hebben jullie weer goed gedaan! Prima gewerkt! Flink hoor! Jullie zijn echte kunstenaars!”zijn veel gehoorde woorden in de derde kleuterklas bij juf Chantal. Maar ook: “Dat heb je al beter gedaan! Je bent precies een beetje te snel geweest! Hm, dat kan beter hoor!”

Motivatie en feedback zijn immers nodig om kleuters te laten leren. Stempels zetten op hun beloningskaart of hun werkblaadje, helpen hierbij. Ook een “dikke bravo”van de juf en alle vriendjes stimuleren de kleuters om volgende keer nog beter hun best te doen.

Welbevinden
Kleuters een goed gevoel geven dat ze welkom zijn (met of zonder al hun kunnen en kennen), hun vertrouwen geven en hen laten merken dat ze wat waard zijn, helpen hen hun zelfvertrouwen op te bouwen en hun sociale contacten te verbreden.

Een goed “welbevinden” zorgt er immers voor dat de kleuters zich “betrokken” voelen bij de activiteiten in de klas en zich dagelijks verder ontplooien.

Hoe ziet een gemiddelde dag eruit?
De meeste activiteiten zijn gelijkaardig aan die van de 2e kleuterklas alleen uitdagender. Er wordt meer concentratie gevraagd en, ze bereiden de kleuters voor op het 1e leerjaar. Wat gebeurt er zoal in een derde kleuterklas?

 • Elke dag begint met het ochtendlied dat de kleuters samen zingen met de klaspop.
 • Daarna worden de kalenders besproken; de dag, datum, daglijn, het weer, welk seizoen, de verjaardagen, het aantal kleuters,…Hier leren de kleuters heel veel abstracte begrippen (maandag, gisteren, zonnig weer, lente, eerste, voorlaatste, meeste……) begrijpen en concretiseren. Daarom is het ook erg belangrijk dat alle kleuters tijdig aanwezig zijn, namelijk 8u30.
 • Nadien volgt een taalactiviteit waarbij kleuters taal-en luistervaardig gemaakt worden; mooie zinnen maken, nieuwe woordjes leren, durven praten in groep, durven vragen stellen, en beantwoorden, uitleg durven vragen, geconcentreerd leren luisteren, verhaalinhouden leren snappen en verwoorden, naar elkaar kunnen luisteren,…
 • Contractwerk: dit is een voorbereiding op het contractwerk in het 1e leerjaar. We gebruiken dezelfde symbooltjes en hetzelfde principe nl. er zijn “moetjes”en “magjes”. Dit zijn leuke, speelse taken binnen het thema van de week, die de kleuters zelf leren plannen en uitvoeren in de klas binnen een bepaalde tijdspanne. Nadat een taak afgewerkt is, kleuren de kleuters een lachend of zuur gezichtje op hun persoonlijk blaadje dat ze later mee naar huis krijgen. Thuis kunnen de kleuters praten over wat ze gedaan hebben en waarom het leuk of niet zo leuk was.
 • Het 10-uurtje + speeltijd
 • Contractwerk: afwerken taken van voor de speeltijd
 • Muziekactiviteit: genieten door te luisteren en te spelen met instrumenten, zelf melodietjes improviseren, plezier vinden in het beluisteren van muziekfragmenten en er expressief op bewegen, zich muzikaal durven uiten,…
 • Middagpauze
 • Bewegingsactiviteit: zich uitleven na flink wat concentratie. Bewegingscoördinatie, balvaardigheden, evenwicht, grove motoriek, …oefenen. Plezier vinden in groepsspelen.
 • Keuzemomenten: kleuters kunnen vrij kiezen uit een aanbod van de speelhoeken. Vaak krijgen ze een aangepaste opdracht die bij het thema van de week aanleunt bv. “Ga medicijnen kopen (winkeltje is omgevormd tot apotheek) en zorg dat de poppen warm aangekleed zijn, ’t is immers winter”. Tijdens de crea-activiteiten worden de handvaardigheden (knippen, schilderen, tekenen, …), de creativiteit, het samenwerken en probleemoplossend denken verder geoefend. Tijdens deze keuzemomenten wordt er ook heel wat aan de voorbereidende lees-, reken-, en schrijfvoorwaarden gewerkt. Van groot belang voor de grote stap naar het 1e leerjaar!
 • Koekje, drankje + speeltijd
 • Taalactiviteit: we sluiten de dag rustig af met een verhaaltje. Als er iemand jarig is, wordt het verhaaltje voorgelezen dat de kleuter heeft meegebracht voor de klas. Andere verhalen die de kleuters meebrengen en in het thema passen, komen hier ook aan bod.
 • Einde van de dag: de juf zorgt ervoor dat de kleuters naar de poort of de opvang begeleid worden.

Tussen de verschillende activiteiten door, worden er bewegingstussendoortjes gebruikt om de kleuters regelmatig te ontladen. Zo kunnen ze zich nadien weer goed concentreren.

Waarvoor dient het heen-en weer-schriftje?
In het schriftje zitten brieven, belangrijke mededelingen, nuttige informatie, … voor de ouders. Maar zij kunnen ook opmerkingen of vragen noteren voor de juf. De kleuters zelf werken ook in het schriftje. Per thema waarover we leren, maken ze een creatief werkje waarbij ze telkens een nieuwe techniek gebruiken bv. Tekenen met potloden of knippen en plakken met stof of schilderen met oorstokjes, … Hierover kunnen ze thuis vertellen en zo weten de ouders welk thema die week besproken wordt in de klas. Zij kunnen dan eventueel boekjes, prenten, materiaal, … i.v.m. het thema meegeven naar school. Telkens als er een thema afgelopen is, kleeft de juf hun contractwerkje in het schrift. Meestal zijn ze erg fier over het gepresteerde werk.

Wat houden de voorbereidende activiteiten naar het 1e leerjaar in?
Voorbereidend rekenen: rekenbegrippen oefenen (meeste, minste, evenveel, ..), getalbegrip tot 6 (= zien met de ogen, zonder de vingers te gebruiken,hoeveel blokjes er liggen en dit tot een aantal van 6), vooruit en achteruit kunnen tellen tot 10 of meer, telwoorden en rangtelwoorden snappen en gebruiken (1,2,… en eerste, derde, tiende,..), voorwerpen tellen en evenveel stippen zetten, kleine rekenbewerkingen,…

Voorbereidend schrijven: spelen met letters en cijfers, visueel en auditief herkennen van letters en cijfers, rijmen, samengestelde woorden vormen (hand en schoen wordt handschoen, …), woorden naleggen, zinnen vormen, meervoudige opdrachten begrijpen, woordstukjes klappen (paraplu = 3 keer klappen in de handen = 3 lettergrepen = 3 stipjes kleuren),…

Voorbereidend schrijven: gedurende het 1e trimester worden allerlei patronen, van alle letters van het alfabet, geoefend vertrekkende vanuit het hele lichaam. Nadien gaan we over naar oefeningen in verband met de fijne motoriek, nl: schrijven op het bord (verticaal vlak) en op de tafel (horizontaal vlak). Ook tijdens 'schrijfdans'-lesjes wordt hieraan gewerkt. Vanaf het 2e trimester wordt er een schrijfschriftje gebuikt per kleuter. Aan elk patroon is een leuk verhaal gekoppeld dat de kleuters motiveert om mooi te schrijven. De schrijfbewegingen worden ook spelenderwijs op muziek geoefend. Wat ook zeer belangrijk is, is de correcte schrijfhouding en potloodgreep. Met de handige placemats in de klas weten de kleuters direct hoe ze hun schrift moeten leggen, hoe zitten en hoe hun potlood te hanteren. Het is absoluut niet de bedoeling dat de kleuters woorden kunnen schrijven of lezen in een 3e kleuterklas!! Wel dat ze spelenderwijs met letters en cijfers bezig zijn, dat ze interesse krijgen hiervoor, dat ze plezier hebben in taal- en woordspelletjes! Uiteraard wordt er handig ingespeeld op de kleuters die naar meer uitdaging vragen.

Praktische afspraken
Tijdens het 10-uurtje en de namiddagpauze worden er GEEN SNOEP, SUIKERHOUDENDE DRANKEN of FRISDRANKEN genuttigd.

Hoe worden de verjaardagen gevierd?
Elke jarige krijgt een verjaardagstas mee naar huis. Deze wordt terug meegebracht naar school op de 'feestdag'. Zoals in de vorige kleuterklassen gebruiken wij ook een boekenlijst met geschikte boekjes voor 5-6 jarigen die tijdig meegegeven wordt om uit te kiezen (GEEN AANKOOPVERPLICHTING) De kleuters kunnen ook iets meebrengen om te eten en te drinken bv. Cakejes, wafeltjes, taart…. GEEN SNOEPZAKJES is wel een duidelijke afspraak!!! De kleuters die in juli jarig zijn, worden nog op het einde van het schooljaar gevierd. Die in augustus jarig zijn, worden gevierd in september bij het begin van het jaar.

Welke activiteiten worden er nog georganiseerd in een 3e kleuterklas?

 • Veel groepswerken: kleuters leren voor hun mening uit te komen, dat van anderen aanvaarden, ze leren overleggen, plannen en samen tot een oplossing komen, ze leren blij en fier te zijn met het resultaat,…
 • Om de 2 weken is er zwemmen op dinsdag: dit zijn watergewenningsoefeningen. De kleuters moeten nog niet kunnen zwemmen, ze moeten wel bandjes aandoen. Dit is van groot belang voor de veiligheid van zowel uw kind als van de juf.
 • Elke vrijdag worden de tanden gepoetst.
 • Bezoek aan toneelvoorstellingen, musea, tentoonstellingen, bibliotheek,..
 • Uitstapjes naar het park, de speeltuin, het postkantoor, de boerderij, museum, ...
 • Sportdagen
 • Bezoek in de klas van de postbode, politieagent, brandweerman, muzikant,…
 • In juni gaan de kleuters enkele keren op bezoek komen in het 1e leerjaar om al wat te wennen. De kinderen van het 1e leerjaar komen dan terug naar het 3e kleuterklasje.
 • Enkele keren per jaar wordt klasdoorbrekend gewerkt. Dan zitten alle kleuters in een gemengde groep (alle leeftijden door elkaar) en kunnen zij gedurende de hele dag verschillende activiteiten bij verschillende juffen of meesters bijwonen.

Wat vindt de juf belangrijk?

 • Dat de kleuters zich goed voelen in de klas!
 • Dat de kleuters tijdig aanwezig zijn om 8u30.

Wat is belangrijk voor de kleuters?

 • Dat ze zichzelf durven en kunnen zijn!
 • Dat ze al spelenderwijs leren
 • Dat ze zelfstandig en sociaal leren functioneren in een groep

Wat vinden de ouders belangrijk?
Aarzel zeker niet naar me toe te komen indien jullie vragen hebben of als er een probleem is. Een "open mind" en een goede samenwerking zijn van groot belang voor de evolutie van de kleuters!

Juf Chantal