Zo is de eerste kleuterklas!

Juf Els staat er niet alleen voor

Allereerst wil ik jullie allemaal welkom heten in onze school en vooral in mijn klasje! Mijn naam is Els en ik werk nu al vele jaren als kleuterjuf in de eerste kleuterklas. Dit schooljaar kan ik rekenen op de hulp van onze kinderverzorgster juf Vanessa. Zij zal drie voormiddagen in de week aanwezig zijn in ons klasje. De kleuters zullen ook tweemaal per week een uurtje gaan turnen bij juf Ann. Maar, … in onze klas zit er elke dag nog iemand op de kleuters te wachten: onze klaspop Jules. Hij is ook een kleuter van 3 jaar die al zijn belevingen deelt met de kleuters van de klas. Hij ontdekt, maakt dezelfde fouten, heeft dezelfde angsten, … Elke week mag Jules een weekendje gaan logeren bij een kindje uit de klas. Ik zal jullie eens vertellen hoe een dagje in onze klas eruitziet?

Verloop van een gemiddelde schooldag

8.30u tot 9.00u
Na een zoen en knuffel aan mama en/of papa en wat spelen op de speelplaats, stappen wij de gang binnen waar we onze schooltas wetzetten en ons jasje bij ons symbooltje ophangen. Nadien gaan we de klas in voor het onthaal in de kring. Met het goedemorgenliedje begroeten we elkaar voor een nieuwe fijne klasdag. We maken onze Jules wakker en kijken of al de kindjes aanwezig zijn in de klas. Naargelang het thema zal Jules dan de dag starten met iets dat hij concreet toont aan de kleuters. Dit kan gaan van een prentenboek, praatplaat tot concreet materiaal waar we dan een taalactiviteit mee doen.

9.00u tot 9.40u
Hierna gaan we in groepjes werken. Er is meestal een begeleide groep en de anderen spelen of werken zelfstandig. De begeleide activiteit kan een taal-, beeldende- of denkactiviteit zijn.

9.40u tot 10.10u
Verzorgingsmoment: wij eten koek of fruit, drinken sap of melk, we gaan naar het toilet en doen onze jas aan.

10.30u tot 11.20u
Na de speeltijd komen wij terug in de kring voor een klassikaal moment. Hier leren wij dan een versje, een liedje, spelen een spelletje, … Kortom, iets dat de denkontwikkeling en of taalontwikkeling stimuleert. Hierna gaan we terug in onze groepjes spelen of werken.

11.20u tot 11.40u
Verzorgingsmoment: naar het toilet, jas aan en vertrekken naar de refter.

13u tot 14.15u
Na de middagpauze komen we eerst weer samen in de kring om te kijken wie er allemaal aanwezig is in de klas. Daarna volgt er een kort klassikaal moment: een denk- of taalactiviteit, een bewegingsspelletje of een kringspelletje. Daarna mogen de kleuters terug in groepjes gaan. Meestal is het een vervolg van de voormiddag.

14.40u tot 15.30u
Na de speeltijd is het tijd voor ons koekje/fruit en een drankje. De dag sluiten we af met een verhaaltje of we herhalen de liedjes en de versjes of de woordjes uit ons woordenschatboek. Daarna doen we onze jassen aan en maken de schooltassen klaar. We nemen afscheid van Jules. De deur van de gang gaat open en de ouders mogen hun kleuter afhalen bij de juf.

Praktische afspraken

Heen -en weer schriftje :
Wij werken steeds met een heen –en weer schriftje. Dit schriftje komt 1 X per week mee naar huis op maandag of dinsdag. Gelieve het dan ook steeds zo snel mogelijk terug mee te geven naar de klas. Vooraan in het schriftje is heel duidelijk uitgelegd voor jullie, hoe het in zijn werk gaat. LEES DIT ZEKER! Wat ik aan jullie wil vragen, is om het schriftje te kaften of plastificeren, zodat het toch een lange levensduur heeft, want het moet een heel schooljaar mee!!

Mededelingenmapje :
Aangezien het schriftje 1x per week mee naar huis komt, maar jullie soms wel op andere dagen ook iets te melden of te vragen hebben voorzie ik nu een mededelingenmapje aan de deur van de klas. Uit ervaring weet ik dat er vaak ouders zijn die een briefje los in de boekentas meegeven (vb : oma komt kleuter afhalen, gaat ‘s middags al naar huis vandaag , moet met de bus mee vandaag of opvang, ...) Deze briefjes gaan vaak verloren of de kleuter vergeet het af te geven en de juffen kunnen niet dagelijks alle boekentassen controleren. Aangezien jullie toch je kleuter naar school moeten brengen, kan je vanaf nu zo’n mededeling in het mapje aan de deur komen steken. In onze gang kan je steeds binnen vanaf 7.30u ‘s ochtends! Zo zijn jullie ook gerust dat ik altijd op de hoogte ben.

Afscheid nemen :
Vanaf de tweede week nemen we afscheid van onze kleuter op de speelplaats of aan de deur van de gang. Niet in de klas A.U.B! Dit maakt het voor de kleuter gemakkelijker en zo kan ik sneller met onze activiteiten beginnen. De eerste week zie ik dit nog door de vingers, omdat het zowel voor jullie als je kapoen een stap in het onbekende is met veel gevoelens erbij! Nieuwe kindjes mogen gerust een trouwe knuffel meebrengen naar school, want dit kan troost en houvast bieden. Na een poosje, als ze zich een beetje thuis voelen in de klas, blijft dit thuis. Het is absoluut normaal dat het ene kind zich sneller aanpast dan het andere. BELANGRIJK : tijdens het schooljaar vragen wij geen speelgoed mee te geven naar de klas, tenzij de juf het vraagt in een brief! Uit ervaring weet ik dat dit altijd eindigt in tranen om het verlies of dingen die stuk zijn,...

Het 10– en 4-uurtje :
Wij vragen vanaf dit schooljaar ook om een drinkbeker (liefst uit plastic, niet breekbaar) mee te brengen. Deze blijft dan het hele schooljaar in de klas. Tijdens de warme dagen kunnen de kleuters dan gemakkelijker water drinken of als er een jarige fruitsap bijheeft, hebben we altijd onze beker bij de hand. Dit is trouwens ook beter voor het milieu dan wegwerpbekers.

Het 10-uurtje :
Sinds dit schooljaar begin ik met een nieuw systeem i.v.m. het 10-uurtje. Ik heb nu al een aantal jaren ondervonden dat het 10-uurtje enorm veel tijd inneemt (ongeveer 45 min). De redenen waarom ik dit wijzig zijn de volgende :

  • de kleuters moeten minder lange tijd blijven zitten in de gang
  • de juf kan ‘s ochtends meer tijd spenderen om met de kleuters leuke activiteiten te doen in de klas (dit is echt heel belangrijk voor mij en jullie kleuter)
  • wij werken reeds doorheen verschillende activiteiten rond gezondheid waaronder ook voeding. Dus in kader daarvan wil ik gezonde koekjes en fruit aanbieden.

Hoe wil ik dit aanpakken? Ik vraag na elke vakantie een bijdrage. Hiermee zorg ik voor 3X per week een ander koekje en 2X per week een stuk fruit. (appel, banaan, peer) Het zal zeker niet ontbreken aan variatie! Voor de drank kunnen de ouders nog altijd kiezen voor melk van de school. Maar daarnaast zal er nu ook keuze zijn tussen appelsap en sinaasappelsap voor de andere kleuters. De kleuter beslist op de dag zelf wat hij wil drinken. Ook hiervoor zorgen de juffen!!

Het 4-uurtje :
De kleuters brengen een sapje en koekje/fruit mee van thuis. In de namiddag zijn de kleuters al moe en komen er minder belangrijke activiteiten aan bod, waardoor wij uitgebreider kunnen picknicken!

Betalingen :
Opvang, warme maaltijden, soep, melk en choco worden per overschrijving aangerekend op het einde van de maand. Uitstappen en bv. toneelbezoekjes worden verrekend in de maximumfactuur .

Reservekledij :
Ik vraag dit in geval van ongelukjes. Elke kleuter zal een eigen zak hebben met zijn naam en symbool. Deze zakken zijn net groot genoeg om de volgende dingen in te stoppen :

3 onderbroekjes, zeker 2 paar kousen, hemd, t-shirt, trui en broek naar gelang seizoen! Let wel op. Controleer zelf regelmatig bij wisseling van seizoen het zakje of geef dan aangepaste kledij opnieuw mee. Liefst geen dure spullen erin stoppen en als het kan MARKEREN (vb : initialen op etiket). Ik vraag ook om er twee plastic zakken in te stoppen die we kunnen gebruiken om de vuile kledij in te stoppen.

Zakdoeken en vochtige doekjes :
Aangezien in een kleuterklas wel het hele schooljaar door loopneuzen zijn, vragen wij elk jaar dat elke kleuter een doos (kleenex, geen pakjes) meebrengt. GEEN STOFFEN ZAKDOEKEN AUB. Dit gaat vaak verloren en het is trouwens heel onhygiënisch als deze rondslingeren in de klas. Daarnaast vragen wij ook altijd om een doos met natte doekjes mee te brengen. Deze dienen dan vooral bij de ongelukjes, vuile handen en snoeten,... Jullie kunnen jullie vast inbeelden dat deze in een kleuterklas onmisbaar zijn!

Adressenlijst :
Ik krijg elk jaar de vraag om een adressenlijst van de kleuters in de klas uit te delen zodanig dat jullie (ouders) elkaar eens kunnen contacteren. (vb : om een vriendje van de klas uit te nodigen) Ik wil dit gerust doen maar ik respecteer iedereen zijn privacy. Vandaar vragen ik jullie, ons in het schriftje te laten weten, indien jullie dit niet wensen! Dan zal ik jullie adres en telefoon ook niet vermelden op de lijst. Gelieve ons dit ten laatste te laten weten in het schriftje tegen 5 september. De lijst krijgen jullie dan zo snel mogelijk mee naar huis.

Tenslotte vraag ik jullie zo snel mogelijk om 2 pasfoto’s van je kleuter mee te geven (grote foto waar de kleuter opstaat is ook goed, ik knip het hoofdje er dan uit) Ziezo, dit was al een hele boterham, twijfel niet om ons aan te spreken als jullie vragen hebben. Wij zijn steeds vanaf 8u15 aanwezig op school en ‘s avonds staan wij altijd tot uw beschikking aan de schoolpoort! Ik hoop op een goede samenwerking en dat uw kleuter op een leuke manier veel zal bijleren op onze school!!

Groetjes van juf Els!

Zo is...

K0

K1

K2

K3