Zo is de tweede kleuterklas!

Welkom in de 2de kleuterklas bij juf Megan en juf Laurence

Een vierjarige kleuter :

Met een open blik kijkt hij naar de wereld: tijd en zin om deze, met al zijn zintuigen, te ontdekken en zijn geest te verruimen.

Onze taak:

Jouw kind gelukkig maken en zijn ontwikkeling ten volle stimuleren.

Als leerkracht vinden we het welbevinden belangrijk. In alle leerlingen zien we het goede en we geloven sterk in ontwikkeling en groeikracht van elk kind.

We werken dagelijks aan een veilig klasklimaat, waarin fouten maken gezien wordt als een kans om uit te leren. Samen ontdekken we de wereld.

De begeleiding:

De vaardigheden die in de instapklas en 1ste kleuterklas werden aangeleerd, worden uitgebreid en verfijnd. Een vierjarige kleuter is een echte ‘spons’. Hij of zij neemt alles in zich op en staat open voor heel wat nieuwe dingen.

Als leerkracht mogen we hele dagen met jullie kinderen 'werken en spelen'. Omdat we dagelijk gericht observeren, hebben we een zicht op de ontwikkeling van de kinderen om hen vervolgens gericht te helpen en te geven wat ze nodig en waar ze recht op hebben.

De hele dag door met taal bezig:

Kleuters worden taalvaardiger door ze bewust taal te leren gebruiken in verschillende situaties. De dagelijkse klasactiviteiten lenen zich daar uitstekend toe. De kinderen ontwikkelen hun luister- en spreekvaardigheden door het vertellen van prentenboeken, rijmspelletjes en rollenspelletjes. Het gaat zelfs verder dan dat, want ook tijdens andere spelactiviteiten als muzische vorming, bewegingsopvoeding of wereldoriëntatie is taal nooit ver weg.

De werkvormen:

De kleuters worden zowel klassikaal, in groep, als individueel uitgedaagd. De activiteiten die wij voorbereiden volgens de verschillende thema’s en ontwikkelingsdoelen worden specifiek aangepast aan de behoeftes en talenten van elke kleuter. Wij stimuleren de kinderen om zich expressief uit te drukken door het gebruik van beelden, nieuwe media, maar ook kunst en beweging. Daarbij krijgen de kleuters de vrijheid om hun eigen creativiteit en fantasie op een speelse manier aan te spreken.

Sociale vaardigheden :

In de tweede kleuterklas ontwikkelt het kind een uitgesproken groepsgevoel en daarbij telt de mening van elke kleuter. Zo stellen we samen spelregels en afspraken op, waardoor de kinderen die ook beter leren respecteren.

Respect voor de natuur :

Onze klas bevindt zich te midden van een prachtige groene omgeving en daarom trekken we er graag eens met de kinderen op uit. Het is een leerrijke omgeving waarin ze kennis maken met de natuur en er zorg voor leren dragen. Ook gezonde voeding is een belangrijk element. We zien graag een schooltas vol met fruit, water en gezonde tussendoortjes.

De ouders :

Ook jullie vertrouwen is erg belangrijk. Samen met de ouders willen we het kind optimale ontwikkelingskansen bieden. Maar dat lukt niet altijd alleen en dan kunnen we een beroep doen op professionelen, natuurlijk in samenspraak met de ouders. Binnen onze school staan de zorgjuf en het CLB altijd klaar om ons te ondersteunen.

Had je graag meer concrete uitleg gekregen over de werking in onze klas dan staat onze deur altijd open. Hopelijk tot binnenkort!

Groetjes van juf Megan en juf Laurence