10 troeven voor jouw kind!
 • Accent op je talent!

  leeuwenkoning-326.jpgBen jij muzikaal? Artistiek? Sportief? Of heb je een uitgesproken talen- of rekenknobbel? Basisschool De Kattensprong heeft hier oog voor. Wij werken niet alleen jouw minder sterke punten bij, we zorgen er tevens voor dat jouw sterke punten extra gestimuleerd worden. Wij spreken het aanwezige talent in elk kind aan. We leren je dit talent optimaal te benutten. Je zelfbeeld wordt hierdoor versterkt.

 

 • We halen het maximale uit je

  img_3105.jpgResultaten vergelijken met andere kinderen uit je klas is minder relevant dan vergelijken met eerder door jou behaalde punten. Wij kijken naar het niveau waarmee je start en hetgeen je op het einde van het schooljaar hebt weten bereiken. Het positieve verschil daartussen maken wij zo groot mogelijk. Een kind dat met rekenen en schrijven reeds hoog scoort zal bijgevolg evenzeer aangemoedigd worden om zichzelf te overtreffen als een kind dat hierop minder goede punten haalt. Een verlegen leerling zal met opdrachtjes gestimuleerd worden zich meer te uiten. Iemand met leesproblemen krijgt dan weer extra aandacht in een apart leesgroepje. Leren doe je niet voor een ander, leren doe je voor jezelf!

 

 • Een school vol leven

  p-1050865.jpgLeren is hier geen monoloog. Leren is niet stilzitten en zwijgen. Leren is samen ontdekken, experimenteren en toepassen. Actief leren gaat verder dan memoriseren. Begrijpen en kunnen toepassen, daar gaat het om. Met leerrijke projecten, uitstapjes naar musea of toneel, interactieve schoolborden, … wordt leren leuk!

 

 • (H)echte campussfeer

  Op campus Tervuren zijn, naast een kleuter- en lagere school, ook het kinderdagverblijf De Katjes en KA Tervuren gehuisvest. Er is veel overleg tussen de campuspartners. Samen houden we de vinger aan de pols. Want het hoofddoel is duidelijk: uw kind een vlot in elkaar overvloeiende schoolloopbaan van 0 tot 18 jaar bezorgen zonder kennishiaten of bruuske overgangen.

 

 • Veel sport en beweging

  joachim-dewilde-31.jpgWij bieden je een uitgebreid aanbod sportactiviteiten op alle momenten: tijdens de lessen, onder de middag, op woensdagnamiddag, … Bewegen is gezond. Op onze ruim opgezette campus met veel groen mag jij je uitleven.

 

 • Vele ontspannende én leerrijke extra’s

  Schaaklessen en zelfs heuse schaaktoernooien, dactylolessen, muzieklessen, … het kan allemaal.

 

 • Gezellige klaslokalen

  Ruime klaslokalen met een groot aanbod aan speel- en leermiddelen.

 

 • Elke dag warme maaltijden

  Verse soepjes, warme gezonde maaltijden, … maar boterhammetjes meenemen mag natuurlijk ook.

 

 • Zwemlessen voor iedereen

  Wij starten de zweminstructie vanaf de derde kleuterklas en geven zwemlessen aan alle leerlingen van de lagere school.

 

 • Een leerkrachtenteam dat er voor gaat!

  Al moeten ze hun trukendoos openen, onze leerkrachten willen dat elk kind de door de overheid opgelegde eindtermen bereikt en meer! Onze juffen en meesters scholen zich voortdurend bij en staan open voor nieuwe inzichten en werkvormen die de betrokkenheid en leerresultaten van de kinderen verhogen.Wilt u iets bespreken? Bij onze leerkrachten vindt u een luisterend oor.