Blijf in je vertrouwde omgeving!

Op campus Tervuren is, naast een kinderdagverblijf, kleuter- en lagere school, ook het KA Tervuren gehuisvest. Er is veel overleg tussen de basisschool en het atheneum. Visie en pedagogische aanpak zijn goed op elkaar afgestemd.  Samen houden we de vinger aan de pols. Bovendien behaalde het atheneum een gunstig advies met zeer lovende commentaren voor ondermeer: wiskunde, latijn en het engagement en de professionaliteit van het schoolteam op een recente doorlichting.

Want het hoofddoel is duidelijk: uw kind een vlot in elkaar overvloeiende schoolloopbaan van 0 tot 18 jaar bezorgen zonder kennishiaten of bruuske overgangen, met kwaliteitsonderwijs over de hele lijn!

Lees meer over atheneum Tervuren op hun website

 

JoachimDewilde