Een ervaren schoolteam dat klaarstaat voor uw kind

Elke acht jaar worden scholen doorgelicht door externe experts van de onderwijsinspectie. Onlangs was het de beurt aan basisschool De KATtensprong, met een uitmuntend rapport als resultaat.  Dankzij de professionele inzet en goede werking van ons gehele schoolteam!

Onze juffen en meesters:

  • zien leren niet als een afvalrace.
    joachim-dewilde-24Leren is hier geen competitie. Hoog- of zwakbegaafd, groot of klein, blank of gekleurd, valide of mindervalide, rijk of arm … élk kind telt. Elk kind zijn vleugels optimaal laten uitslaan, nu en later, is ons doel.

 

  • scholen zich voortdurend bij
    Wij staan open voor nieuwe inzichten en werkvormen die de betrokkenheid en leerresultaten van de kinderen verhogen. Via werkgroepen en commissies wisselen GO! scholen uit heel Vlaanderen hun kennis en ervaringen onderling uit. Een overkoepelende pedagogische begeleidingsdienst biedt houvast en stuurt bij. Dit alles bevordert de kwaliteit én actualiteit van ons onderwijs

 

  • gaan ervoor!
    joachim-dewilde-26Al moeten ze hun trukendoos openen, onze leerkrachten willen dat elk kind de door de overheid opgelegde eindtermen bereikt en meer.  U ziet het niet altijd, maar de inzet van onze leerkrachten reikt verder dan de klas. Wilt u iets bespreken? Aarzel niet. Onze leerkrachten zullen samen met u naar een haalbare oplossing zoeken.