Onze kleuters: wel samen in een klas, geen klassikale aanpak

Ik mag mezelf zijn
joachim-dewilde-20Naast het aanleren van de basisvaardigheden staat bij ons het welbevinden van de kleuters centraal. Voelt uw kindje zich wel goed bij het leertempo? Knipt uw kleuter vandaag liever dan te tekenen? Onze kleuterleidsters houden rekening met het karaktertje en dagje van uw kind.  

Elke dag kiezen uit verschillende activiteiten
De kleuters zitten wel samen in een klas, maar onze kleuterjuffen gaan niet klassikaal te werk. Elke kleuter vraagt én krijgt een individuele aanpak en begeleiding. Zo kan je kind op zijn eigen tempo van alles leren en ontdekken. Elke dag toont de juf wat het klasje die dag mag verwachten. Via hoekenwerk kiest je kind dan zelf het project waaraan het wil werken.

Juf luistert en helpt
Onze kleuters weten dat ze met vragen of problemen steeds bij de juf terecht kunnen.

Wanneer mag ik naar de kleuterschool?
joachim-dewildeUw kind kan naar de kleuterklas vanaf 2,5 jaar. Na elke schoolvakantie is er een instapmoment. Als je peuter bijvoorbeeld in januari 2,5 jaar wordt, hoef je niet te wachten tot september want hij of zij kan al na de krokusvakantie naar de kleuterklas. Het is een heuse sprong vooruit in zijn of haar ontwikkeling. Het zijn belangrijke jaren. Je kleuter leert er zelfstandig worden en wordt zo een grote kerel of meid!