Wanneer mag uw kleuter instappen in de kleuterschool?

Kleuters zijn welkom in onze kleuterschool vanaf de instapdatum volgend op de dag waarop ze 2 jaar en 6 maanden geworden zijn.

Elk schooljaar zijn er 7 vaste instapdata:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie;
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie;
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie;
  • de eerste schooldag van februari;
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie;
  • de eerste schooldag na de paasvakantie;
  • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.
Opgelet De inschrijvingen gebeuren via een centraal aanmeldingssysteem voor alle scholen in Tervuren.

Broers en zussen van de leerlingen die al op onze school zitten, hebben voorrang bij inschrijving. Er is een aparte aanmeldingsperiode voorzien. Informeer er naar bij de directeur.